Aalbu Markedshage

Aalbu Markedshage ble startet av Hilde og Jan som driver en grønnsaksproduksjon i liten skala med intensiv dyrkingsmetode. Målet er å dyrke sunne, usprøytete grønnsaker til næromgivelsene. Grønnsakene får mye tid til å utvikle seg og modne på frimark. De får en god smak fra det mineralrike jordsmonnet i Oppdalsfjellene.

Gården ligger 560 meter over havet, og i markedshagen blir det stadig utforsket hva som kan dyrkes av forskjellige typer grønnsaker i fjellklimaet. Hittil er det nesten ubegrenset hva som vokser av norske grønnsaker ved hjelp av fiber- og insektsduk, tunneler, og en nennsom hånd. I løpet av én sesong dyrker vi opp mot 30 forskjellige typer grønnsaker som modnes til ulik tid. Aalbu Markedshage kan derfor tilby en variert grønnsakskasse med 6-8 grønnsaker hver uke, fra juni til oktober.

Om du har lyst til å prøve en grønnsakskasse koster den 350 kr. Ønsker du et abonnement enten hele sesongen eller oppdelt etter vår, sommer og høst, koster kassen 300 kr. Det er også mulig å bestille ferieabonnement til samme pris.

Ta gjerne kontakt med oss:

Aalbu Markedshage v/ Hilde Rambøl de Gier: aalbumarkedshage@protonmail.com, tlf. 413 32 713.

Aalbu markedshage

Høstens grønnsakskasse

350,00 kr

Aalbu Markedshage

Sommerens grønnsakskasse

350,00 kr

Aalbu markedshage

Vårens grønnsakskasse

350,00 kr